Satsingsområder

Prioriterte utviklingsområder

  • Sportsteknologi
  • Parasport
  • Folkehelse
  • Sportvitenskap og innovasjon
  • Rehabilitering

Målgrupper

  • Etablerte bedrifter, virksomheter og miljøer innen de prioriterte sektorene.
  • Gründere og startupselskaper med ideer og utviklingsprosesser innen Igloo innovations satsingsområder.

Det er stadig nye virksomheter, organisasjoner og grundere som ønsker å bli medlemmer. 

Klikk her for å lese om våre PARTNERE.  

Klikk her for å lese mer om hvilke fordeler du får som MEDLEM i Igloo Innovation. 

Image