Satsingsområder

Prioriterte utviklingsområder

  • Helse/helseteknologi
  • Sportsindustri og teknologi
  • Idrett/fysisk aktivitet
  • Reiseliv

Målgrupper

  • Etablerte bedrifter, virksomheter og miljøer innen de prioriterte sektorene.
  • Grundere og startupselskaper med ideer og utviklingsprosesser innen Igloo innovations satsingsområder.

Det er stadig nye virksomheter, organisasjoner og grundere som ønsker å leie seg inn.

Image