Partnere

Igloo Innovation har med seg spennende partnere. 

 
Image
Kjeller Innovasjon

Medeier i Igloo innovation og inkubator.

Kjeller Innovasjon jobber for å skape verdier fra forskning. For å lykkes må vi ofte ta risiko på et tidlig stadium. Det krever teft, men ikke minst krever det kultur for innovasjon. Gjennom 20 års erfaring har vi skapt en unik måte å arbeide på. Vi leder arbeidet fra idé til et selskap i vekst. Målet er å etablere vellykkede selskaper som skaper løsninger samfunnet har behov for. Slik skaper vi verdi, slik setter vi spor.

Kjeller innovasjon vil etablere en inkubator i Igloo innovation. Alle startupselskaper som er deltagere i Igloo innovation kan søke om inkubatoravtale med Kjeller innovasjon. Kjeller vil ha tilstedeværelse og kompetanse tilgjengelig i Igloo innovation.  www.kjellerinnovasjon.no

Image
Lasse Kjus

Medeier i Igloo innovation og styremedlem.

Lasses alpinkarriere er vel kjent, en av de mestvinnende gjennom historien. Startet klesmerke Kjus, og har hatt eierinteresser i både det internasjonale selskapet og den norske distributøren.

Lasse kjus vil arbeide med å etablere et investornettverk med tilknytning til Igloo innovation.

Image
Lørenskog kommune

Lørenskog er en kommune i Akershus. Kommunen ble utskilt fra Skedsmo som en egen kommune i 1908. Kommunen har ca. 40 000 innbyggere Lørenskog kommune er deltager i Igloo innovation, ved avdelingen for strategi og samfunnsutvikling.

Lørenskog kommune har definert Igloo innovation som sitt første co-working space, for kommunens grundere og startupselskaper.

Image
Viken fylkeskommune

Akershus fylkeskommune har ansvar for den lokale ledelsen av Akershus fylke. Fylkeskommunen styres av fylkestinget, som velges hvert fjerde år av fylkets innbyggere ved kommune- og fylkestingsvalg.

Fylkeskommunen administrerer en rekke ordninger som skal stimulere til næringsutvikling. Igloo innovation har tidligere fått tildelt forprosjektmidler og RIP midler for 2019 (regionalt innovasjonsprogram).

Image
SNØ

SNØ er selskapet som drifter selve vinterarenaen. Selskapet eies av Snøporten.

Igloo innovation har inngått en avtale som SNØs innovasjonspartner.

www.snooslo.no

Image
LillestrømBanken

LillestrømBanken er en fremoverlent lokalbank som ønsker å bidra til økt utvikling av lokale gründere. Banken har bidratt i flere startup-miljøer de siste årene, og #heierpå lokalt næringsliv. Banken har hovedkontor i Lillestrøm, og et rådgivningskontor på Lørenskog.

Image
Norwegian Sport Tech

Forening som tar sikte på å samle det norske miljøet innen sportsteknologi. 

Medlemmer

I tillegg til våre partnere, har Igloo Innovation en rekke spennende medlemmer i sin portefølje av bedrifter, virksomheter og organisasjoner. Klikk her for å lese mer om våre medlemmer.