Partnere

Igloo Innovation har med seg spennende partnere. 

 
 
 
Image
Lasse Kjus

Medeier i Igloo innovation og styremedlem.

Lasses alpinkarriere er vel kjent, en av de mestvinnende gjennom historien. Startet klesmerke Kjus, og har hatt eierinteresser i både det internasjonale selskapet og den norske distributøren.

Lasse Kjus vil arbeide med å etablere et investornettverk med tilknytning til Igloo innovation.

Image
Lørenskog kommune

Lørenskog er en kommune i Akershus. Kommunen ble utskilt fra Skedsmo som en egen kommune i 1908. Kommunen har ca. 40 000 innbyggere Lørenskog kommune er deltager i Igloo innovation, ved avdelingen for strategi og samfunnsutvikling.

Lørenskog kommune har definert Igloo innovation som sitt første co-working space, for kommunens grundere og startupselskaper.

Image
Viken fylkeskommune

Akershus fylkeskommune har ansvar for den lokale ledelsen av Akershus fylke. Fylkeskommunen styres av fylkestinget, som velges hvert fjerde år av fylkets innbyggere ved kommune- og fylkestingsvalg.

Fylkeskommunen administrerer en rekke ordninger som skal stimulere til næringsutvikling. Igloo innovation har tidligere fått tildelt forprosjektmidler og RIP midler for 2019 (regionalt innovasjonsprogram).

Image
SNØ

SNØ er selskapet som drifter selve vinterarenaen. Selskapet eies av Snøporten.

Igloo innovation har inngått en avtale som SNØs innovasjonspartner.

www.snooslo.no

Image
Norwegian Sport Tech

Forening som tar sikte på å samle det norske miljøet innen sportsteknologi. 

Medlemmer

I tillegg til våre partnere, har Igloo Innovation en rekke spennende medlemmer i sin portefølje av bedrifter, virksomheter og organisasjoner. Klikk her for å lese mer om våre medlemmer.