Image

Hva er Igloo Innovation?

Igloo innovation blir et kunnskaps- og innovasjonssenter i det som blir verdens største vinterpark - Snøporten på Lørenskog.

I toppetasjen utvikler Igloo Innovation 500 kvadrameter moderne kontorlokaler, som skal underbygge et dynamisk og innovativt miljø. Deling av kunnskap står sentralt, og Igloo vil også initiere og fasilitere prosjekter, forskning og prosesser i samarbeid med deltagerne.

Kunnskaps- og innovasjonssenteret vil romme 40-50 ulike leietagere. De fleste vil arbeide og utvikle kunnskap, teknologi, produkter, helse og tjenester innen fysisk aktivitet - knyttet til vinter og kulde. Det blir representanter fra idretten, høyskoler og universiteter, grundere og startup-selskaper, det offentlige og virkemiddelapparatet.

Igloo Innovation er medstifter av foreningen Norwegian Sport Tech, og etablerer en hub og forening for Sport Tech-selskaper.

Igloo Innovation eies av Jarle Aambø, Kjeller innovasjon og Lasse Kjus.

Image
Image

"Snøporten har et enormt potensial både for innovasjon og næringsutvikling, samt for norsk vinteridrett i fremtiden. Mange toneangivende virksomheter ønsker å bli en del av den nye, ambisiøse næringsklyngen i Snøporten, blant annet Norges Skiforbund, Olympiatoppen, NTNU, Norges Idrettshøgskole, samt at vi er i gode prosesser med Snøportens etablerte virksomheter og en rekke eksterne," forteller Aambø entusiastisk.

Visjon/formål

Igloo innovasjon skal bli et kunnskapssenter, en innovasjonsmotor og styrke utviklingen av Snøporten som et internasjonalt cluster innen industri og aktivitet knyttet til vinter, kulde og snø. Utviklingen skjer i tråd med Innovasjon Norges kriterier for Global Centre of Expertice (GCE).

Arbeidsmetodikk og rolle

Igloo innovation vil skape et stimulerende og funksjonelt arbeidsmiljø. Initiere og fasilitere mulige prosjekter, forskning og prosesser i samarbeid med deltagerne. Bidra til utvikling av en entreprenørkultur som underbygger ambisjonene til de enkelte deltagere og Snøporten som internasjonal klynge i verdensklasse.

Igloo Innovation som klyngemotor

Klyngen som verktøy for næringsutvikling er veldokumentert og utprøvd i mange sammenhenger. Igloo innovation skal bidra til at Snøporten blir et internasjonalt cluster innen idrett, helse, sportsindustri, og kunnskap relatert til snø og kulde. Utviklingen skjer i tråd med Innovasjon Norges kriterier for Global Centre of Expertice (GCE).

Klynger som lykkes utvikler en betydelig entreprenør- og delingskultur. Indikatorene for slike kulturer er svært lik indikatorene for de sterkeste prestasjonskulturene. Igloo Innovation vil bidra til utvikling av en entreprenørkultur som underbygger deltakernes ambisjoner, og Snøporten som internasjonal klynge i verdensklasse.