Image

Hva er Igloo Innovation?

Igloo Innovation er et kunnskaps- og innovasjonssenter i verdens største vinterpark - SNØ på Lørenskog.

I toppetasjen utvikler Igloo Innovation 500 kvadrameter moderne kontorlokaler, som underbygger et dynamisk og innovativt miljø. Deling av kunnskap står sentralt, og Igloo initierer og fasiliterer prosjekter, forskning og prosesser i samarbeid med medlemmene. 

Kunnskaps- og innovasjonssenteret rommer 40-50 ulike medlemmer. De fleste utvikler kunnskap, teknologi, produkter, helse og tjenester innen fysisk aktivitet - knyttet til vinter og kulde. Det er representanter fra idretten, høyskoler og universiteter, gründere og startup-selskaper og det offentlige og private næringsliv. 

Igloo Innovation eies av Jarle Aambø og Lasse Kjus. 

Image
Image

"Snøporten har et enormt potensial både for innovasjon og næringsutvikling, samt for norsk vinteridrett i fremtiden. Mange toneangivende virksomheter ønsker å bli en del av den nye, ambisiøse næringsklyngen i Snøporten, blant annet Norges Skiforbund, Olympiatoppen, NTNU, Norges Idrettshøgskole, samt at vi er i gode prosesser med Snøportens etablerte virksomheter og en rekke eksterne," forteller Aambø entusiastisk.

Visjon/formål

Igloo innovasjon er et kunnskapssenter, en innovasjonsmotor som skal styrke utviklingen av SNØ som et internasjonalt cluster innen industri og aktivitet knyttet til vinter, kulde og snø. Utviklingen skjer i tråd med Innovasjon Norges kriterier for Global Centre of Expertice (GCE).

Arbeidsmetodikk og rolle

Igloo innovation vil skape et stimulerende og funksjonelt arbeidsmiljø. Initiere og fasilitere mulige prosjekter, forskning og prosesser i samarbeid med deltagerne. Bidra til utvikling av en entreprenørkultur som underbygger ambisjonene til de enkelte deltagere og SNØ som internasjonal klynge i verdensklasse.

Igloo Innovation som klyngemotor

Klyngen som verktøy for næringsutvikling er veldokumentert og utprøvd i mange sammenhenger. Igloo innovation skal bidra til at Snøporten blir et internasjonalt cluster innen idrett, helse, sportsindustri, og kunnskap relatert til snø og kulde. Utviklingen skjer i tråd med Innovasjon Norges kriterier for Global Centre of Expertice (GCE).

Klynger som lykkes utvikler en betydelig entreprenør- og delingskultur. Indikatorene for slike kulturer er svært lik indikatorene for de sterkeste prestasjonskulturene. Igloo Innovation vil bidra til utvikling av en entreprenørkultur som underbygger deltakernes ambisjoner, og SNØ som internasjonal klynge i verdensklasse.