Hva gir et medlemskap i Igloo Innovation?

Igloo Innovation er et kunnskaps- og innovasjonssenter i verdens største vinterpark - SNØ på Lørenskog, og skal samle ulike aktører knyttet til idretten, rive ned siloene som tradisjonelt har eksistert, og få til verdiskapning på tvers.

De viktigste medlemsfordelen er den tilgangen man har til de andre medlemmene i nettverket, og den fasikiteringen Igloo vil gjøre ovenfor medlemmer og eksterne. Igloo Innovation besitter et svært sterkt nettverk innen idrett og næring, men det er hele fellesskapets nettverk som utgjør verdien i det vi tilbyr.

 

Igloo Innovation er et kunnskaps- og innovasjonssenter i verdens største vinterpark - SNØ på Lørenskog

Vi er fundamentert på en "Pay It Forward"-kultur, hvor alle medlemmer er med på å støttte opp om de andre medlemmene med sine nettverk. Når alle bidrar til alles beste inn i nettverket, vil alle få svært mye tilbake.

Et medlemskap hos Igloo Innovation gir også tilgang til SNØ som vår vinter-lab, der vi har tilgang til å utføre profesjonell aktivitet, som tester, FoU-prosjekter og annen relevant profesjonell aktivitet.

Igloo skal være et sted der kunnskap, innovasjon og nettverk sammen danner grunnlag for verdiskapning og resultater som overgår det man ellers ville hatt. Igloo Innovation vil arbeide for å initiere og fasilitere prosjekter og forskning, særlig knyttet til hovedsatsningene våre som er organisert gjennom våre huber.

 

Igloo Innovation er fundamentert på en "Pay It Forward"-kultur, hvor alle medlemmer er med på å støtte opp om de andre medlemmene med sine nettverk.

Kjeller Innovasjon driver inkubatortjenester for medlemmene i Igloo Innovation. De startupselskapene som kvalifiserer seg for inkubatoravtale, kan få noe subsidiering av medlemskostnadene i Igloo Innovation og bistand til å komme seg videre forretningsmessig. 

Igloo Innovation er også glad for å kunne arbeide nært med Lørenskog kommune, som har definert Igloo Innovation som sitt CoWorking-space. Det er en fremoverlent kommune som er delaktig i prosjekter som initieres sammen med Igloo Innovation for å kunne gjøre kommunale tjenester bede for innbyggerne.

Ta kontakt for å melde deg inn eller for å få mer informasjon

Igloo skal være et sted der kunnskap, innovasjon og nettverk sammen danner grunnlag for verdiskapning og resultater som overgår det man ellers ville hatt.
Eksternt medlemskap:

Eksterne medlemmer gis tilgang til informasjon og kunnskap fra Igloos innovasjonsaktiviteter og utviklingsprosjekter. De inviteres til kunnskapsdeling og alle våre aktiviteter. 
Det gis tilgang på inntil fem arbeidsdager i Workzone.

Pris: kr 15.000/år evt. 1.500/mnd

Ta kontakt

Workzone medlem

Medlemskap med tilgang på «Plug and play» arbeidsplass. Fleksibel arbeidsplass i landskap, eller i sosiale areal, sofagrupper og lignende, og fleksible plasser ved arbeidspult.

Pris: kr. 3500,- /mnd for en plass.

Ta kontakt

Fast medlem

Medlemskap med fast arbeidsplass i Igloo Innovation-landskapet, med alle medlemsfordeler.

Pris: 4200,- pr mnd for en plass.

NB: Gjelder kun mva-pliktige.

Ta kontakt